Instant Ramen

Personal project- Original instant ramen packaging. 
2023 © Zaiwei Zhang