Instant Ramen

Personal project- Original instant ramen packaging. 
2021 © Zaiwei Zhang