Grouse Grind

Personal project- Mountain climbing.
2021 © Zaiwei Zhang