Grouse Grind

Personal project- Mountain climbing.

2020 © Zaiwei Zhang