Grouse Grind

Personal project- Mountain climbing.
2023 © Zaiwei Zhang